Banner category Sản phẩm

Băng Chuyền Tần Sôi

- Thích hợp tốt với các loại sản phẩm rau củ quả. - Dòng khí hòa trộn được thiết kế cho...

Unimo AW

Nước nóng công nghiệp, thương mại và cung cấp nước lạnh. Unimo AW là một cải tiến của bơm nhiệt...

Unimo WW

Nước nóng công nghiệp, thương mại và cung cấp nước lạnh. Unimo WW vừa là 1 lò hơi vừa là...

PLUS HEAT

Tái sử dụng nhiệt thải. Cắt giảm chi phí năng lượng Cùng trải nghiệm việc thu hồi nhiệt ở một cấp...

Dàn ngưng tụ - bay hơi

Là 1 phần quan trọng của bất kỳ hệ thống làm lạnh công nghiệp. Được trang bị tính năng cải tiến  CrossCool™ Internal...