Banner category Sản phẩm
  • Unimo WW

Unimo WW

Nước nóng công nghiệp, thương mại và cung cấp nước lạnh.

Unimo WW vừa là 1 lò hơi vừa là 1 máy làm lạnh nước. Có thể cung cấp đồng thời nước nóng 65°C và nước lạnh 7°C.

Lợi ích:

  • Sử dụng tối ưu lượng nhiệt thải.
  • Giảm điện năng tiêu thụ của máy làm lạnh nước.
  • Cân bằng tải điện.
  • Thiết kế nhỏ gọn.