Banner category Sản phẩm
  • SCV Series

SCV Series

Hiệu suất cao, với nhiều dòng phù hợp cho phạm vi ứng dụng rộng.

• Có sẵn trong 13 model, sê-ri SCV có phạm vi hoạt động rộng từ 415 đến 4740m³ / h * 1 (244 đến 2790CFM * 2) * 1 Ở 2950rpm, * 2 Ở 3550rpm
• Cơ chế Vi biến đổi (từ 2,63 đến 5,80) để hiệu suất cao, bao gồm phạm vi nhiệt độ rộng
• Hoạt động trong một phạm vi nhiệt độ rộng và phục vụ trong các ứng dụng lạnh công nghiệp và điều hòa không khí công nghiệp
• Tương thích với môi chất làm lạnh tự nhiên (amoniac, propan) và fluorocarbon
• Cấu hình rô-to 4:6