Máy nén khí đốt

008
009

Máy nén khí đốt MAYEKAWA có thể xử lý một phạm vi rộng khí đốt ngành công nghiệp hóa dầu bao gồm hydrogen, helium, carbon dioxide, khí nguyên liệu thô bao gồm vinyl clorua, clorua metyl; khí hoạt động bao gồm clo, clorua hydro, hydrogen sulfide, hỗn hợp khí và khí VOC và các loại khí liên quan từ các quy trình nhà máy lọc. Máy nến khí đốt MYCOM có hiệu suất và độ tin cậy đã được chứng minh qua nhiều dự án hóa dầu, dầu khí trên khắp thế giới. Máy nén khí của chúng tôi được áp dụng khí nhiên liệu khác nhau để sản xuất điện và dầu hồi phục, hydrocacbon và các khí nguyên liệu thô góp phần tiết kiệm năng lượng và môi trường bền vững.