Hệ thống làm lạnh

Công nghệ làm lạnh và làm đông của chúng tôi được xây dựng dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong thiết kế và lắp đặt các nhà máy làm lạnh trên toàn cầu. Dựa trên công nghệ này, chúng tôi đã tập trung vào việc chống lại sự nóng lên toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn. Chúng tôi sản xuất các sản phẩm để cải thiện an toàn, hiệu quả sử dụng năng lượng và sử dụng chất làm lạnh tự nhiên.

Máy làm lạnh

020 021

Bao bì máy làm lạnh hiệu quả cao và đáng tin cậy được xây dựng với máy nén MYCOM. MAYEKAWA đã dẫn dắt xu hướng sử dụng chất làm lạnh tự nhiên trong việc theo đuổi phát triển bền vững môi trường. Với kinh nghiệm này, chúng tôi cung cấp một số các mô hình tận dụng chất làm lạnh tự nhiên.

 

 

 

 


Hệ thống làm lạnh NewTon

022

Newton là một hệ thống làm lạnh NH3/CO2 mới tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao với mục đích được thiết kế làm lạnh kho lạnh.

Chúng tôi đã giảm năng lượng hấp thụ 20% so với máy làm lạnh HFC thông thường,

An toàn được cải thiện bằng cách sử dụng CO2 như là chất làm lạnh thứ cấp và giảm lượng NH3 lạnh đển 1/6 lượng mà một hệ thống amoniac thông thường sử dụng.

 


Quy trình làm lạnh công nghiệp

023

Những hệ thống làm lạnh công nghệ cao này tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt trong các nhà máy hóa dầu và các cơ sở hạt nhân nơi mà bắt buộc phải có sự an toàn và tin cậy cao hơn. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước và các chi tiết kỹ thuật phòng chống cháy nổ, bên cạnh đó còn có các tiêu chuẩn của Viện Dầu khí Mỹ (API) và thông số kỹ thuật độc quyền của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp một loạt các ứng dụng cho các tiện ích bao gồm cả máy làm lạnh nước và các thiết bị làm lạnh nước muối để xử lý hệ thống chất lỏng làm mát và tách, hóa lỏng và phục hồi.

 


Hệ thống Slurry Ice 

  • 024

    Hệ thống “làm siêu lạnh” này tạo ra băng vữa và dự trữ nhiệt để cung cấp hiệu quả nước lạnh ở gần 0 . Băng vữa linh hoạt trong ứng dụng cung cấp các đặc tính dòng chảy cao, khả năng làm lạnh cao và hệ thống cung cấp cung cấp ổn định nước nhiệt độ thấp ngay cả dưới điều kiện tải cao.

    Hệ thống “làm siêu lạnh” là gì?

    Một phương pháp sản xuất nước đá mà nước lạnh còn dưới không độ, vì vậy sản xuất băng vữa từ nước trong hệ thống.