Giới thiệu

1

CÔNG TY TNHH MTV MAYEKAWA VIỆT NAM là một công ty trực thuộc của MAYEKAWA MFG. CO., LTD. tại Nhật Bản chuyên chế tạo thiết bị lạnh công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp thực phẩm.

 

Chi tiết

Sản phẩm tiêu biểu

CÔNG NGHỆ MỚI BƠM NHIỆT

 

CÔNG NGHỆ MỚI CHO BƠM NHIỆT

MAYEKAWA MFG. CO., LTD

Eco-Cute “unimo sử dụng nguồn khí /nước

Đây là công suất của loại bơm nhiệt bằng nguồn nhiệt khí

 • Với đặc điểm của bơm nhiệt CO2, nước nóng đạt 90 độ C
 • COP là “hệ số hiệu suất”. Có nghĩa là tỉ lệ bao nhiêu năng lượng đầu ra để đạt được năng lượng đầu vào.
 • Trong trường hợp này, 22 kw là năng lượng đầu vào để chạy máy nén và quí vị có thể nhận được 70 kw nhiệt đầu ra. Nghĩa là Qúi vị có thể nhận được công suất đầu ra gấp 3,18 lần so với công suất đầu vào.
 • Như đã đề cập ở trên, làm nóng bằng điện 10 kw đầu vào tạo ra 10 kw đầu ra. Tức là hệ số hiệu suất (COP) làm nóng điện chỉ là một.

Ưu điểm

 • Cấp nước nóng 90
 • Không ống khói
 • Không bình nhiên liệu
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Nguồn nhiệt không đổi do môi trường bởi vì Việt Nam là nước nhiệt đới và khí nóng dễ có sẵn ở mọi nơi.

Eco-Cute “unimo sử dụng nguồn nước/nước

 

Đây là công suất của loại bơm nhiệt bằng nguồn nhiệt nước

 • Có thể lấy được nước nóng 90 độ C và cũng có thể lấy được nước lạnh.
 • Năng lượng đầu vào là 25 kw và Qúi Vị có thể nhận được 80 kw nhiệt nóng và 57 kw nhiệt lạnh. Tổng cộng hệ số hiệu suất (COP) là 5,48. Loại bơm nhiệt này có COP cao hơn loại bơm nhiệt khí. Hiệu suất nàu không cố định con số mà phụ thuộc vào nhiệt độ nước đầu vào và đầu ra.

Ưu điểm

 • Cấp nước nóng 90
 • Có thể cấp cả nước lạnh (tối đa 7oC)
 • Không ống khói
 • Không bình nhiên liệu
 • COP cao hơn loại sử dụng nguồn nhiệt bằng khí.

 

ĐẶC ĐIỂM

 • UNIMO sử dụng chất tải lạnh CO2
 • Với ưu điểm của CO2, có thể tạo nước nóng ở nhiệt độ cao 90 độ C.
 • COP tốt hơn và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, ảnh hưởng về nguy cơ tạo hiệu ứng nhà kính là rất thấp so với chất tải lạnh HFC

 

CO2 được xem là chất tải lạnh tự nhiên

Nhóm chất
tải lạnh

Freon bị cấm

(CFC)

Freon
giới hạn

(HCFC)

Freon thay thế

(HFC)

Chất tải lạnh tự nhiên

(Natural Five-

5 chất tải lạnh tự nhiên)

Chất tải lạnh

R11

R12

R22

R134a

R404A

R407C

R410A

R717

NH3

R744

CO2

ODP

1.0

1.0

0.055

0

0

0

0

0

0

GWP

4750

10900

1810

1430

3922

1650

2088

>1

1

Tính chất

ODP cao

Sử dụng cho điều hòa trong xe hơi

Bị cấm từ năm 1995

Hạn chế sử dụng

Bị cấm từ 2010

Khí không ổn định

Không có nguy cơ làm thủng tầng ozone.

Được liệt vào khí GDP bằng nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Dự đoán sẽ bị quản lý bởi nhà chức trách

Tồn tại trong môi trường tự nhiên gồm có : Ammonia, CO2, Nước, không khí, Hydrocarbon

 

ODP: Ozone Depleting Potential – khả năng làm thủng tầng ozone

GWP: Global Warming Potential – nguy cơ tạo hiệu ứng nhà kính

 

NATURE IS WHAT WE DESIGN FOR !
TỰ NHIÊN LÀ NHỮNG GÍ CHÚNG TÔI THIẾT KẾ